Дистрибуција пелети

Пелети за греење, дистрибуција

Камини

Камини на дрва

Парно греење

Котли за пелети

Емајлирани бории

Емајлирани бории

Репроматеријали

Заштитна боја, изолациони заштити на печки, керамичко стакло

Производство на пелетиПелетите се биолошко гориво кое се прави од отпадот од дрвната индустрија (пилевина и сл.). Тој отпад потоа се ситни и суши, каде потоа се набива под притисок.

Пелетите се цилиндричен облик со пречник од 4-12 милиметри, додека нивната должина најчесто изнесува од 10-30 милиметри.  

Тие се погодни за користење бидејќи не е потребен голем простор за складирање како што е кај грејното дрво. Исто така се погодни за употреба, бидејќи можат да се користат кај котли кои се потполно и целосно автоматизирани. Уште една од нивната предност е тоа што оставаат многу малку пепел по нивната употреба.

Пелетите исто така и претставуваат еколошко чисто гориво. 


 Карактеристики на пелетите:

Топлотна вредност: 18 MJ/kg    
Густина: 1.12 kg/m3    
Содржина на вода: max: 10%    
Содржина на пепел: max: 0.5%    
Должина: max: 5 x пречник    
Пречник: 4 - 10 mm    
Абразија: max: 2.3%    
Состав: природно дрво    

 

Продажба на камини   Магацин и дистрибуција на пелети
     
Дрвени отпадоци Изработка на пелети Пелети ABC Дојчиновски
     
Дистрибуција на пелети и брикети Пелети Forest Enterprises Дистрибуција на брикети

Дистрибуција на пелетите е од програмата на Forest Enterprises.

Камини на дрва 2015

Камини на дрва

Камини на пелети

Камини на пелети

Scroll to top