Дистрибуција пелети

Пелети за греење, дистрибуција

Камини

Камини на дрва

Парно греење

Котли за пелети

Емајлирани бории

Емајлирани бории

Репроматеријали

Заштитна боја, изолациони заштити на печки, керамичко стакло

Водогрејните котли DakonEra се погодни за греење на мали апарати за домаќинство и корпоративни простории, како и за загревање на санитарна топла вода. Како гориво најчесто користат дрво пелети со дијаметар Ø 6 - 8 mm.

GreenEcoTherm 4 generacija GreenEcoTherm 4 генерација горилник
   

ПРЕДНОСТИ:

 • Стандардна Опрема : Автоматизирана пелетна горилник од серијата ЕРАТО GP, обезбедува автоматски и оптимален процес на согорување; дрвен бункер за пелети со капацитет од 80кг; гарнитура алати за чистење;
 • Компактен и едноставна челична конструкција, овозможува динамична работа, лесна инсталација и одржување;
 • Компактно управување и излезни конектори на задниот дел од котелот;
 • Лесно регулирање на топлинската енергија во широк опсег;
 • Атрактивна цена и ниски оперативни трошоци;
 • Висока сигурност и ефикасност;
 • Ниска емисија;
 • Интегрирани заштити на безбедност;
 • Се карактеризира со тивка и беспрекорна работа;
 • Одговара на најстрогите барања за работа на ЕУ;
 • Тренди и мултифункционален микропроцесорско управување, произведено во Шведска, обезбедуваат прецизна работа на елементите на горење со дефинирање на параметри за работа;
 • Автоматски тест на сите функции на системот;
 • Пет фиксни нивоа на моќност со кратенки, кои можат да бидат променети од корисникот;
 • Автоматска модулација - подесување на количината на потребен воздух согласно одбраната моќ од корисникот;
 • Автоматско подесувања на системот, според продуктивноста на самиот систем, наспроти конкретните климатски услови и калоричната вредност на горивото;
 • Индикатор за температурата на водата во котелот;
 • Способност за чување на тековните поставувања и враќање на фабричките подесувања;
 • Лозинки за ограничување на нивоа за пристап до параметрите за корисникот и сервисниот персонал;
 • Способност за работа со температурен сензор, котел и собен термостат

Камини на дрва 2015

Камини на дрва

Камини на пелети

Камини на пелети

Scroll to top