Дистрибуција пелети

Пелети за греење, дистрибуција

Камини

Камини на дрва

Парно греење

Котли за пелети

Емајлирани бории

Емајлирани бории

Репроматеријали

Заштитна боја, изолациони заштити на печки, керамичко стакло

Котли за парно греење, комбиниран - BISOLID Saver

Котлите од серијата SAVER C се опремени со дополнителна предна врата, така што на брз и лесен начин (за помалку од една минута) се преминува од дрва кон пелети и обратно. Пламениците BISOLID горат дрво пелети Ø 6-8 mm, категорија EN plus A1.
Повисоката ефикасност во споредба со конкурентските котли на цврсто гориво се постигнува благодарение на челичната, 3-pass размена на топлина, завршувајќи со две цевки (поголема размена на топлина).

Котел за парно Bisolid 40kw Парно котел - дрва+пелети
   

Камини на дрва 2015

Камини на дрва

Камини на пелети

Камини на пелети

Scroll to top