Дистрибуција пелети

Пелети за греење, дистрибуција

Камини

Камини на дрва

Парно греење

Котли за пелети

Емајлирани бории

Емајлирани бории

Репроматеријали

Заштитна боја, изолациони заштити на печки, керамичко стакло

ABC Дојчиновски врши дистрибуција на репроматеријали и тоа:

 

  • емајл од програмата Keskin Kimya

  • огноотпорна боја од програмата на Рембрандтин (Rembrandtin) - Австрија

  • огноотпорно стакло од програмата на Кераглас Франција

  • вермикулит, производство на TechnoPhysik Group Германија

Репроматеријали емајли Емајл f19-23s Огноотпорно стакло
     
Заштитна боја   Огноотпорна боја 

За повеќе детали за секој од производите контактирајте не преку нашата форма за контакт, или посетете го нашиот изложбен салон во поранешна фабрика за фрижидери Фринко.

Камини на дрва 2015

Камини на дрва

Камини на пелети

Камини на пелети

Scroll to top